Transport mallrash Të Mëdha/Mbipesha të ndjekura dhe realizuara nga profesionist ndër më të përgatiturit!

An oversized load can be anything, form an aircraft fuselage to a spool of cable to a multi-tonne excavator. Etual has moved them all. The composition of these loads can vary widely, but they all share one thing ? they're huge.
Ngarkesat e mëdha kërkojnë lloje të ndryshme të lejeve, si dhe rimorkiot dhe litarët e specifikuar në mënyrë të veçantë. Automjetet e shoqërimit, të dizajnuara për siguri dhe të nevojshme në shumë situata, janë pjesë e shërbimit të transportit të madh të ngarkesës. Shumica e transporteve të mëdha kërkojnë RGN ose RGN të zgjatura për të respektuar kërkesat e gjatësisë dhe peshës kur merren me pajisje të kësaj madhësie dhe shkalle. Etual rregullon llojin e duhur për ju, duke siguruar që makineria juaj të mbërrijë në kohë, dhe e gatshme që ju të vendosni në punë.

oversize overweight loads etual
oversize overweight loads etual
oversize overweight loads etual
oversize overweight loads etual
oversize overweight loads etual
oversize-overweight loads etual
oversize-overweight loads etual
oversize-overweight loads etual
oversize-overweight loads etual
oversize-overweight loads etual-1